Weekendfritten

Hvem er vi

Dedikeret team med fokus på børns trivsel og udvikling

Vores team

Weekendfritten drives af et tæt sammentømret team af erfarne pædagoger, som har arbejdet sammen i mange år. Vi bringer forskellige baggrunde og kompetencer ind i samarbejdet, hvilket styrker vores evne til at skabe et bredt handlings- og beslutningsgrundlag. Vi er dedikerede til at sikre børnenes trivsel og udvikling.

Ledelse

Vores ledelsesteam består af Berit Stenbæk, Bent Bang og Maria Willumsen. Berit har en cand.pæd. i generel pædagogik og erfaring som aflastningsfamilie. Bent er uddannet lærer med stor erfaring inden for specialundervisning, og Maria er uddannet pædagog med mange års erfaring med vores målgruppe. Sammen leder de Weekendfritten med stor faglig stolthed og engagement.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af tre medlemmer med faglige kompetencer inden for vores målgruppe og drift. Jesper Rosenløv er bestyrelsesformand og lektor med erfaring i inklusion af unge med autismespektrumforstyrrelser. Line Adler, vores medarbejderrepræsentant, er BA i pædagogik/psykologi og ansat hos os siden 2021. Jane Lillelund Jacobsen bidrager med sin viden og erfaring i bestyrelsesarbejdet. Sammen sikrer de, at Weekendfritten drives effektivt og udvikler sig i den rigtige retning.